A történelem faszagyerekei

Igazi tökös csávók a történelem bugyraiból

2020. jan 12.

Tomürisz, a masszagéták királynője

írta: beatj
Tomürisz, a masszagéták királynője

A Kínai-nagy faltól a Kárpátok láncáig húzódik az ún. sztyeppe övezet, amely a világtörténelemben a „népek országútjaként” is üzemelt. Egy sor népet tudunk felsorolni, amelyek ezen a képzeletbeli úton nyugat felé haladva elérte Európát is. A dominóhatás révén, egymást maguk előtt tolva a sztyeppei népeknek nagy szerepük volt a Római Birodalom bukásában, majd pedig a középkori Európa megszületésében. Ezen sztyeppe övezet lakói közé tartoztak az ókori masszagéták népe is, amely sok már hasonló kultúrával együtt eltűnt a történelem süllyesztőjében.

A masszagéták múltja és történelme viszonylag rövid, és még ma sem nagyon tisztázott. Abban megegyeznek a vélemények, hogy egy nomád törzsszövetség volt, amely ...

Tovább Szólj hozzá

2019. dec 14.

Oleg fejedelem

írta: beatj
Oleg fejedelem

Viking vs. szlávok

„Hát elkezdődött!” – hangzik a ma már szállóigévé vált mondat a Gyűrűk Ura trilógiában. Igen, elkezdődött. Újra láthatjuk a Vikingek sorozatot, immár a hatodik, és egyben az utolsó évad került a képernyőre. Még nagyon az elején vagyunk, de egy érdekes eseményt már így is láthattunk. Az előző évadok egyik leggyűlöletesebb figurájává vált „Csonttalan” Ivar, a Ragnar fiúk egyike elvesztette uralmát és a királyságát, de az életét viszont nem. És erre újra láthatjuk, és nem is akárhol, hanem Kelet-Európában tűnt fel újra, ahol Kijevbe vezette el a sorsa. Természetesen csak fikció ez a száll a Ragnar fiúk történetében, de némi igazság van benne. Kijev abban az időben már fontos település és főváros is volt, és ...

Tovább Szólj hozzá

2019. nov 24.

Pierre Terrail de Bayard

írta: beatj
Pierre Terrail de Bayard

A „félelem nélküli lovag”

Pierre Terrail de Bayard avagy a „félelem nélküli lovag” egy francia nemesi család leszármazottja volt, egy olyan ház tagja, aminek férfitagjai évszázadokon át a vérüket adták az éppen aktuális királyért. Hősünk 1473 körül született valahol Dél Franciaországban ahol már igen fiatalon apród lett a Savoyai hercegi udvarban Károly herceg oldalán, és egészen annak 1490-es haláláig szolgálta híven a herceget.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. okt 14.

Lagertha Lothbrok

írta: beatj
Lagertha Lothbrok

A Viking társadalom Európa többi népéhez hasonlóan több rétegből állt, aminek a csúcsán ott voltak a vezetők, a királyok és a jarlok, míg legalul a portyákon szerzett rabszolgák helyezkedtek. A különbség a nők és a férfiak viszonyában érhető tetten a kontinens többi népével összehasonlítva. A férfiak dolga volt a gazdaságok vezetése, irányítása, és ők indultak el portyázni félelmetes hajóikon Európa partjai mentén, rettegésben tartva minden part menti települést. A nők esetében ott volt a ház körüli munkák elvégzése, a gyermeknevelés, amivel eltölthették a mindennapjaikat.  A férfiak számára könnyű volt „nőt” szerezni, a rabszolgák, szolgák körében bármikor szerezhettek egy-egy szemrevaló teremtést, ha pár ...

Tovább Szólj hozzá

2019. aug 31.

Ókori „sasfiókok”

írta: beatj
Ókori „sasfiókok”

Az ókori történelem bővelkedik jeles, híres vagy hírhedt személyiségekben, akik valami maradandót alkottak, valami maradandó dolgot tettek le az asztalra. Akár hadvezérként, akár királyként éltek, tetteik meghatározó szerepet játszottak, fontos hatással voltak a történelem menetére. Jelen esetben viszont nem róluk lesz szó, hanem az ő gyermekeikről, az ókori „sasfiókokról”, akik kaptak a sorstól egy kisebb-nagyobb esélyt a bizonyításra, de különböző okok miatt ezek nem valósultak meg.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. aug 25.

Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében

írta: beatj
Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében

Kezdeti döntések, irányvonalak, és fordulópontok

 Az elmúlt hetekben megjelent cikkek mentén gondolom, hogy több kérdés is felmerült az olvasókban. Olyan belső részleteket, zenei élettel kapcsolatos tevékenységi feladatokat, és viszonyrendszereket ismerhettünk meg az éneklőkanonokok kapcsán, amelyek a jobb eligazodás érdekében további rövid tájékoztatást igényelnek. Emiatt érdemes pontokba szedetten áttekintenünk pár fontos politikai-/egyházi intézkedést. Az államalapítást követően, a pontos előírásokkal ellátott törvénykezéseknek és cikkelyeknek együttes összességének hatására több olyan jelentős egyházi döntés is megszületett, amelyek a későbbiekben szerves hatással voltak a korabeli zenei nevelés megalapozására, elindulására, és ennek több évszázados ...

Tovább Szólj hozzá

2019. aug 17.

John Riley

írta: beatj
John Riley

„Egy bátor ember”

Az Amerikai Egyesült Államok és Mexikó között 1846–1848-ban vívott háború igen meghatározó volt a két állam kapcsolatában, s máig ható módon befolyásolta nem csupán a kétoldalú viszonyukat, hanem a két ország történetét is. Ennek a háborúnak volt az egyik szereplője az ír származású John Riley, aki életét is képes lett volna feláldozni egy olyan országért, amelynek nem is volt a szülöttje.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. aug 09.

VI. Mithridatész pontusi király

írta: beatj
VI. Mithridatész pontusi király

„Róma valaha volt legtekintélyesebb ellenfele”

Az ókori Róma a Földközi-tenger medencéjének birtoklásáért vívott több évszázados harcai során igen sok ellenséget találkozott össze, amik között nyugaton ott találjuk Karthágót, amivel három háború árán sikerült csak végezni. Keleten viszont egy sor hellenisztikus állam igyekezett megőrizni függetlenségét, és hatalmát növelni, mindezt egymás rovására, ami időnkét eléggé kaotikus viszonyokat eredményezett, amit Róma ki is használt. A keleti államok közé tartozott a kicsiny Pontus királysága, amelyen VI. Mithridatész király változtatott, amikor történelmi léptékkel nézve igen rövid idő alatt sikerült nagyobbra növelni. Kis-Ázsia szinte egy kézbe való kerülése viszont már olyan hatalmi tényező volt, amit Róma nem ...

Tovább Szólj hozzá

háború ókor örmény Róma Athén Kappadókia Sulla Mithridatész Pontus Tigranész Boszporusi Nikomédész Bithynia

2019. aug 01.

Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében 3.

írta: beatj
Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében 3.

Thurzó Sándor: Nagyváradi éneklőkanonokok (1199 - 1557)

Érdekes egybeesés számomra, hogy születésem éve megegyezik nagytatám azon zenetudományi publikálásával, amely első alkalommal dolgozta fel - felkérésre ilyen kompakt formában - egyetlen tanulmányba sűrítve a nagyváradi éneklőkanonokok történetét egy akkor forradalminak tekinthető romániai magyar zenetudományi kiadványsorozat egyik kötetében, a “Zenetudományi írások”-ban.

Azt lehet tudni erről a sorozatról, hogy szándékosan “három évenkénti megjelenése minden publikálónak időt biztosított az alapos munkára, rendszeres kutatásra serkentette a tanulmányok szerzőit, ugyanakkor szakmailag is igényes publikációs fórumként bizalmat szavazott a fiataloknak, illetve a kevésbé ismert kutatóknak is. Az első romániai magyar nyelvű ...

Tovább Szólj hozzá

2019. júl 27.

Józef Antoni Poniatowski

írta: beatj
Józef Antoni Poniatowski

Herceg, tábornok, marsall, de leginkább hazafi

A lengyel nép történelme során igen sok csapáson ment keresztül, kezdve a tatár veszedelemtől, a német lovagrenden át a török-tatár támadásoktól az orosz „medve” és a porosz „sas” expanziós törekvéséig. A sok „éhes” szomszéd a 18. század végén elérte a célját, a büszke Lengyelország a porba hullt, megszűnt létezni. A lengyelek viszont nem adták fel, igen sok hazafi próbálta valamilyen módon feltámasztani a hazáját, felemelni a porból. Ezek közé tartozik Józef Antoni Poniatowski herceg, aki egy személyben volt hazafi, államférfi, politikus, nemes, katona.

Józef Antoni Poniatowski

...

Tovább Szólj hozzá

orosz lengyel porosz Lengyelország Oroszország Napóleon Lipcse Varsói Nagyhercegség Poniatowski Kosciuszko Porosz Királyság Borogyino