A történelem faszagyerekei

Igazi tökös csávók a történelem bugyraiból

2019. júl 17.

Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében 2.

írta: beatj
Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében 2.

Az Úr útján. In via Domini.

A történelem 157. pápája, VII. Gergely idejében vagyunk, akinek nevéhez több ismert komoly egyházi döntés és enciklika kötődik. Ezek közül főleg az 1074-es lentei zsinat eredményeképpen elsősorban a szimónia ellen tett lépéseit, valamint a cölibátus bevezetését (papi nőtlenséget) ismerjük. Személye több ponton kapcsolódik I. (Szent) László királyhoz, s ezáltal Váradhoz, és az itt alapított prépostsághoz. Még jobban leszűkítve pedig ennek falain belül a zenei nevelés kezdeteihez, és ennek aktív tanítóihoz.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. júl 13.

Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében

írta: beatj
Nagyvárad zenei élete a Thurzó gyűjtemény tükrében

Thurzó Zoltán zongoraművész sorozata a zenetörténete világában kalauzol el bennünket. Saját családja, ősei életművén, gyűjtésein keresztül Nagyvárad és egyúttal a magyarság zenetörténete fog megjelenni oldalunkon több cikken keresztül. Lehet, hogy páran úgy érzik, hogy nem sok köze van a zenének a történelemhez, de mint látni fogják, ez bizony nem igaz…

...

Tovább Szólj hozzá

2019. júl 02.

I. Róbert skót király

írta: beatj
I. Róbert skót király

Az egyik legkitartóbb trónkövetelő…

Skócia esetében a legtöbb embernek a vadregényes táj jut az eszébe, a hatalmasnak tűnő felföldek, a hegységek, a zúgó patakok. Ez a vad vidék a harcias kelta törzsek lakhelye volt, akikkel még a római légiók sem bírtak el, pedig többször is próbálkoztak. A harciasságot az 5-6. században megjelent kereszténység tudta egy kis mértékben letörni és békét teremteni a civakodó törzsek és klánok között. A 8. századra négy feudális állam jött létre, amelyek egyesítése a 9. század közepén valósult meg. Skócia viszont születése után szinte azonnal komoly nehézségekkel kellett, hogy szembesüljön. Kelet felől a zsákmányra éhes vikingek jelentek meg, dél felől pedig angol expanziós törekvésekkel kellett számolni. III. Malcolm skót ...

Tovább Szólj hozzá

2019. máj 04.

Boucicaut marsall

írta: beatj
Boucicaut marsall

Az egyik utolsó keresztes lovag

Európa középkori történelmének legnagyobb és leghosszabb ideig tartó konfliktusa volt a 100 éves háború, amelyben a franciák és az angolok több emberöltőn keresztül harcban álltak egymással. Mindkét oldalon emblematikus figurák, híres lovagok, hadvezérek álltak ekkor csatasorba. Ezek közé tartozott Jean II Le Meingre, ismertebb nevén Boucicaut, aki a Francia Királyság marsallja volt bő két évtizeden át. Született katonaként harcolt a francia király oldalán, támogatója volt a dinasztia politikájának, de egyben a hitetlenek elleni háború lelkes hívének is bizonyult, aki még hitt a keresztes háborúk eszméjében.

...

Tovább Szólj hozzá

lovag marsall 1396 1415 Velence Genova Konstantinápoly Nikápoly Boucicaut 100 éves háború Azincourt Modon

2019. ápr 12.

I. „Villám” Bajezid

írta: beatj
I. „Villám” Bajezid

A török nagyhatalom megalapozója

A történelem során több esetben fordult már el, hogy pár szerencsés vagy szerencsétlen véletlen folytán a történelem menete új fordulatot vett. Ilyeneknek volt köszönhető, hogy a törökök alig egy évszázad leforgása alatt világhatalmi tényezőké váltak, és a keresztény világgal való összecsapásuk több évszázadon keresztül folyó háborúk sorozatát hozta el. Az első felemelkedő korszak legjelesebb uralkodójának tekinthető Bajezid szultán, aki apja politikáját folytatva vitte győzelemre a törököket igen sok háborúban és csatában, de egyben majdnem a bukásukat is ő hozta el. Története szól a sikerekről, de ugyanakkor az elbizakodottság okozta katasztrófa tipikus példája is.

...

Tovább Szólj hozzá

2019. feb 17.

Nagy Knut

írta: beatj
Nagy Knut

A viking, aki a legangolabb angol király lett…


Anglia korai történelme szinte nem egyéb, mint az inváziók történelme, melynek során különböző népek érkezése során formálódott a szigetország népessége. A sort még az ókorban a kelta törzsek a britonok kezdték, amit a rómaiak folytattak, de majd négy évszázad után ők elhagyták a Brit-szigeteket. Az angol nép kialakulásában következő fontos összetevőnek bizonyultak a germán népek, akik az 5-6. században két hullámban érkezve lettek a szigetek újabb hódítói. A két legnagyobb törzs az angol és a szász volt, ezen nevek összeolvadásából született meg az angolszász kifejezés, ami az országot és a népet is kezdte jelenteni idővel.

...

Tovább Szólj hozzá

viking Alfréd Knut Wessex Mercia Edmund Sven Ethelred

2019. jan 22.

Publius Cornelius Scipio Africanus

írta: beatj
Publius Cornelius Scipio Africanus

Hannibál legyőzője aki sose vesztett csatát

Az ókori Róma története egyben a háborúk története is. Háborúkban született a birodalom, és vérben, tűzben pusztult is el. A kis poros városkából a Földközi-tenger medencéjének ura lett, így gyakorlatilag egy beltenger lett a Földközi-tengerből, amelynek minden partja római fennhatóság alá került. A mediterrán világnak két ura nem lehetett egyszerre, így három háborúban is egymásnak feszült a Róma és Karthágó népe, hogy eldöntse a kérdést. A második pun háború bizonyult a legvéresebbnek, és ez volt az, amikor a legközelebb állt Karthágó ahhoz, hogy legyőzze riválisát. Ennek a háborúnak volt az „arca” Hannibál, akit méltón a hadtörténelem legnagyobbjai közé sorolnak. Hannibál „szinte” majdnem megnyerte ...

Tovább Szólj hozzá

pun Róma Hannibál Karthágó Scipio cohors

2018. dec 19.

Római császárnők és viselt dolgaik

írta: beatj
Római császárnők és viselt dolgaik

Augustus, Claudius, Néró, Antonius Pius neve mindenki számára ismert, a római történelemben a császárkornak hívott időszak legnevesebb szereplői voltak. Híres vagy hírhedt császárok. De egyikük sem volt egyedül, mögöttük olyan nők, feleségek, császárnők voltak a háttérben, akik hatással voltak a birodalom életére is, kisebb-nagyobb mértékben. Ők sem voltak szentek egy cseppet sem, férjeikhez hasonlóan sokat hibáztak, sok rossz dolgot is tettek - tisztelet pár üdítő kivételnek – de ebben nem volt semmi különös, egyszerűen csak esendő emberek voltak ők is.

...

Tovább Szólj hozzá

2018. dec 09.

A "nagy csata" avagy Ansi ostroma

írta: beatj
A "nagy csata" avagy Ansi ostroma

A koreai Nándorfehérvár

A koreai félsziget történelme a legenda szerint egy félig isten, félig emberi alapítóval, egy bizonyos Tanhum Vanggommal kezdődött. A mai napig a koreai nép kialakulását neki tulajdonítják, a naptár az ő születésnapját tekintette az első évnek.  Az első állam a Kodzsoszon nevet viselte, amely a Korai-félsziget északi részét, és a mai Mandzsúria egy részét is magába foglalta. I.e. 195-194 körül egy Kínából származó kalandor kapott komoly katonai szerepet az uralkodótól, amit arra használt ki, hogy fellázadt és elkergette a királyt, így egy új dinasztia, és egy új állam megalapítója lett. Az egyre erősödő államocska már Kína vetélytársának bizonyult a térségben, amit jelzett az a tény is, hogy nem volt hajlandó hódolati ...

Tovább Szólj hozzá

2018. dec 01.

Masszinissza numida király

írta: beatj
Masszinissza numida király

Nagyon sok olyan esetet ismerünk amikor egy-egy kisebb állam, királyság, és annak vezetője nem kapott sok történelmi figyelmet, csupán azért, mert túl kicsi volt, túl csekély szerepet játszott az események alakulásába. Ez igaz az ókori két nagy szuperhatalom Róma és Karthágó küzdelmére is, melyben egy sor más állam is részt vett valamelyik fél oldalán. Ekkor élt Masszinissza numida király is, aki még a legrosszabb pillanatokban is magabiztosan élte az életét, nem félt semmilyen harctól, még akkor sem amikor a Földközi-tenger két legnagyobb hatalmának harcában kellett oldalt választani. Az idő pedig őt igazolta, ugyanis az ő aktív közreműködése nyomán dőlt el a Földközi-tenger nyugati részének sorsa.

Masszinissza elképzelt ...

Tovább Szólj hozzá