A történelem faszagyerekei

Igazi tökös csávók a történelem bugyraiból

2018. jan 14.

Alkibiadész

írta: beatj
Alkibiadész

Celeb, kalandor, politikus, hadvezér, áruló

Az ókori Görög világ történelme tele van tömérdek vérrel, szenvedéssel és megannyi érdekes emberi sorssal, amely alakításába hősök, híres, és hírhedt emberek egyaránt részt vettek. Ebbe a körbe tartozik bele az egyik legrejtélyesebb mindezek közül. Őt hívják Alkibiadésznak, aki életének nagy része maga volt a sikerek elsöprő sorozata. De a sikerek mögött megbújik egy másik személyiség. Egy olyan ember, akit sokszor a pillanatnyi szeszély hajtott, aki élete során még „hazát” is cserélt párszor. Alkibiadész majdnem elérte, hogy szülővárosa Athén a görögség abszolút vezetőjévé váljon, de ehelyett a bukás előidézője lett. Egyesek egy kaméleonhoz hasonlítják őt élete alapján, aki mindig a saját érdekei, a ...

Tovább Szólj hozzá

2018. jan 10.

Egy birodalom árnyékában 1038-1052

írta: beatj
Egy birodalom árnyékában 1038-1052

III. rész.

 

A sorozat első részében a kedves olvasó megismerkedhetett István halála után Orseolo Péter első uralkodásával, és Aba Sámuel - trónon a harmadik - rövid országlásával. A második részben Péter királyt ismét elűzték a magyarok. Vata állt a felkelés élére, miközben hazatértek Kijevből az idősebbik Vazul fiak: Levente és András. Innen folytatódik az 1046-os esztendő, és a sorozat befejező része.

...

Tovább Szólj hozzá

2017. dec 10.

Csák Máté

írta: beatj
Csák Máté

Morvamező hadvezére, a Habsburgok „megmentője”

A magyarság történelme a 13. század második felében a tatárjárás követően sokat ígérően indult. Az ország fellélegezve a hatalmas véráldozatot kívánó esemény után, az újjáépítéssel, a sebek gyógyításával egy szebb jövőről kezdett álmokat szőni. Ahogy viszont az idő telni kezdett egyre több belpolitikai jellegű nehézség merült fel, a királyi hatalom hanyatlani kezdett, aminek okai elég sokrétűek voltak. Ebben az időszakban IV. Béla uralkodásának második felében a király és a fia, a későbbi V. István közti belharcok gyengítették az országot. Pedig István képében egy igazi harcos „jó” király, egy kiváló hadvezér került a trónra, akinek a korai halálával az ígéretes jövő is elveszett. Az őt követő kiskorú ...

Tovább Szólj hozzá

2017. nov 25.

Cesare Borgia

írta: beatj
Cesare Borgia

„A bosszú hidegen jó”

A keresztény Európa túlélte a Nyugat Római Birodalom bukását. A keresztény egyház pedig, élén a pápákkal a kontinens vezető politikai és szellemi ereje lett. Még saját államot is kapott a pápa a frankok jóvoltából. Az ezt követő évszázadok jelentették a pápaság egyik nagy virágkorát. Királyok, császárok választására voltak befolyással, ha kellett térden csúszva jött egy-egy uralkodó „bűnbocsánatért”. A pápai hatalom a középkor második felében és az újkor kezdetén négy traumát szenvedett el, melyek csökkentették a pápák befolyását és tekintélyét. Az első traumát IV. Fülöp francia király jelentette, mely eredménye lett a pápák avignoni „fogsága”. A második trauma akkor érkezett el, amikor a XV. században ...

Tovább Szólj hozzá

2017. nov 12.

Philopoimén

írta: beatj
Philopoimén

„az utolsó görög”

A görögség egész ókori történelme során mindenféle kihívásokkal tűzdelt mozgalmas életet mondhatott a magáénak. Társadalmi, gazdasági problémák, különböző politikai berendezkedésű városállamok, azaz polisok állandó torzsalkodása és harca szinte a mindennapok része volt. A belső problémák mellé viszont külső fenyegetések társultak, amelyek komoly változásokat generáltak a térség életében. Az első fenyegető veszély keleti irányból igyekezett befolyása alá vonni a szabadságszerető és büszke görögöket, de a perzsák támadásai csak felszították a görögökben lévő energiákat, erőket. Az eredményt ismeri mindenki, a perzsa birodalom megalázó vereséget szenvedett az időlegesen egymással szövetségre lépő polisoktól. ...

Tovább Szólj hozzá

2017. okt 25.

Egy birodalom árnyékában, Magyarország 1038-1051

írta: beatj
Egy birodalom árnyékában, Magyarország 1038-1051

II. Rész

Az előző részben taglaltuk az István halála után kialakult helyzetet, Orseolo Péter első uralkodási időszakát, Aba Sámuelt – a trónon harmadikat – és Magyarország hűbérbe adását a ménfői csatavesztés után a német birodalomnak. Péter második országlásával folytatjuk, majd a Kőrösök mentén Békésben kevésbé békés pogányok dobálnak jámbor papokat a folyókba, mert azok nem beszélnek magyarul.

A régi hibák ismét.

A fehérnek nevezett városban lezajlott tehát Orseolo Péter -az elkergetett velencei dózse fiának – második megkoronázása. Henrik császár nagy pompával, és a színpadias elemeket sem nélkülözve mintegy kibékítette a népet a királyával. Péter pedig egy olyan bűnt követett el, amit soha semmilyen ...

Tovább Szólj hozzá

2017. okt 21.

II. Baszileiosz

írta: beatj
II. Baszileiosz

„ A bolgárölő”

Róma bukása után a Keletrómai Birodalom lett Európa egyik legcivilizáltabb államalakulata. A birodalmat története folyamán többször is „eltemették”, azt gondolták, hogy vége van, de több alkalommal sikerült szinte a sírból visszahozni egy-egy erős császárnak. Az egyik legnagyobb formátumú császár I. Justinianus idején volt a birodalom első fénykora. Egy rövid időre úgy tűnt, hogy a mediterráneum térsége újra egy kézben fog egyesülni. De nagyon hamar vége szakadt az idillnek, jöttek a bajok szinte minden fronton. A belső társadalmi feszültségek mellé hódító kedvű népek tömkelege társult, akik szinte minden égtájból próbálkoztak kihasítani a birodalomból egy-egy szeletet. Erre rátettek egy lapáttal még a bizánciak is mikor ...

Tovább Szólj hozzá

2017. okt 05.

A tizenötödik aradi vértanú

írta: beatj
A tizenötödik aradi vértanú

Kazinczy Lajos honvéd ezredes

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legfontosabb, és mindenki által talán leginkább ismert eseményei közé tartozik. A magyar nemzet nem először és nem is utoljára tanúbizonyságát tette szabadságvágyának, melyért nem restelt fegyvert fogni a kezébe. Tette mindezt úgy, hogy a siker esélye az erőviszonyok tudatában nem volt túl magas, de a győzelem olyan csábító lehetőség volt, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Egyszerűen muszáj volt kiállni a Habsburg hatalommal szemben. Egyfajta Dávid és Góliát harc volt ez, főleg mikor már az orosz beavatkozás is megtörtént, de ekkor Dávid alulmaradt, a túlerő alatt megrogyott a nemzet. A bukás magával hozta a bosszút, mely Haynau tábornok képében ...

Tovább Szólj hozzá

2017. sze 30.

II. Philipposz

írta: beatj
II. Philipposz

„A király, aki testén viselte háborúi hegeit.”

A történelem egyik legnagyobb alakjaként tartjuk számon III. Alexandroszt vagy ismertebb nevén „Nagy Sándort”. Tettei, győzelmei, hódításai révén a történelem egyik legismertebb embere lett az elmúlt bő kétezer évben. Van egy mondás miszerint „minden sikeres férfi mögött keresd a nőt”. Ebben az esetben ez nem így van, Sándor „mögött” az apját kell keresni, aki olyan alapokat rakott le, amik nélkül a makedónok nem tudták volna legyőzni a hatalmas Perzsa Birodalmat. II. Philipposz olyan időben lett a makedónok királya amikor egy aranyat se adtak volna az ország jövőjéért egy ókori fogadóirodában. Külső-belső ellenségek tömkelege ácsingózott a hatalomra, de mind kudarcot vallott, mert a trónt elfoglaló úriembert elég kemény ...

Tovább Szólj hozzá

2017. sze 26.

"A trónon harmadik." (Aba Sámuel)

írta: beatj
"A trónon harmadik." (Aba Sámuel)

Az első szent királyunk halála után a fiatal Magyar Királyság válságos helyzetbe került. István a németeken aratott győzelmei kezdtek füsté válni. Bizánc nyugton, de III. Henrikkel a Német-Római Birodalom egy tehetséges és dicsvágyó uralkodót kapott. Három írásban próbálom bemutatni Magyarország helyzetét a feltörekvő szomszéd árnyékában. A hatalmi harcokkal, az első választott királyunkkal kezdünk – a ménfői ütközetig, Péter király visszatérésével és a Vata vezette „pogánylázadással folytatom, majd megfúrt német hajók nyugszanak a Duna fenekén, ahogy a támadó sereg vértjeit hátrahagyva menekül majd hazánkból.

Prológus: Köszönet Karczag Ákos barátomnak.

Orseolo Péter első uralkodása. 1038-1041.

...

Tovább Szólj hozzá