A történelem faszagyerekei

Igazi tökös csávók a történelem bugyraiból

2018. feb 22.

„Nagy” „Szent” Vlagyimir kijevi fejedelem

írta: beatj
„Nagy” „Szent” Vlagyimir kijevi fejedelem

Az utolsó viking

Amennyiben Kelet-Európa középkori történetét meg akarja valaki érteni, akkor az bizony kemény próba elé állítja. Egy olyan szerteágazó történet bontakozik ki előtte, amelyben nagyon sok szereplő és helyszín, sok történés alakította ki az cselekmények menetét. Van egy mondás miszerint egy sikeres férfi mögött keresni kell a nőt is, akinek szerepe van a sikerek elérésben. Ezt a mondást úgy lehetne módosítani Kelet-Európa történetére, hogy a szlávok mögött keresni kell a vikingeket, akik nélkül sok minden másképpen alakult volna. És a vikingek között ott van Vlagyimir fejedelem, aki az utolsó pogány volt, egy büszke északi, aki ősei szellemében élt és uralkodott, de ugyanakkor ő volt a keresztény Oroszország születésének is az ...

Tovább Szólj hozzá

2018. feb 04.

Tomori Pál

írta: beatj
Tomori Pál

Aki élete árán is próbálta megmenteni a hazáját…

A középkori Magyar Királyság a története során belső-külső gondokkal egyaránt gyakran küzdött. De bármilyen veszély is jelentkezett, valahogy sikerült túlleni rajta, túlélni, és újrakezdeni. A 14. század közepén megjelenő törökök eleinte nem tűntek komoly fenyegetésnek, de a helyzet pár évtized alatt megváltozott. Egy másfél évszázadig tartó időszak kezdődött melyben a magyarság minden erejét latba véve próbált ellenállni az egyre csak erősödő nyomásnak, ami minden egyes évvel csak erősödött. Időnként még ellentámadásra is futotta, és a törökök egy életre megtanulták a Hunyadi nevet tisztelni. De minden igyekezett ellenére az idő nem nekünk dolgozott. A Magyar Királyság elindult a lejtőn lefelé, amihez hozzájárult ...

Tovább Szólj hozzá

2018. jan 14.

Alkibiadész

írta: beatj
Alkibiadész

Celeb, kalandor, politikus, hadvezér, áruló

Az ókori Görög világ történelme tele van tömérdek vérrel, szenvedéssel és megannyi érdekes emberi sorssal, amely alakításába hősök, híres, és hírhedt emberek egyaránt részt vettek. Ebbe a körbe tartozik bele az egyik legrejtélyesebb mindezek közül. Őt hívják Alkibiadésznak, aki életének nagy része maga volt a sikerek elsöprő sorozata. De a sikerek mögött megbújik egy másik személyiség. Egy olyan ember, akit sokszor a pillanatnyi szeszély hajtott, aki élete során még „hazát” is cserélt párszor. Alkibiadész majdnem elérte, hogy szülővárosa Athén a görögség abszolút vezetőjévé váljon, de ehelyett a bukás előidézője lett. Egyesek egy kaméleonhoz hasonlítják őt élete alapján, aki mindig a saját érdekei, a ...

Tovább Szólj hozzá

2018. jan 10.

Egy birodalom árnyékában 1038-1052

írta: beatj
Egy birodalom árnyékában 1038-1052

III. rész.

 

A sorozat első részében a kedves olvasó megismerkedhetett István halála után Orseolo Péter első uralkodásával, és Aba Sámuel - trónon a harmadik - rövid országlásával. A második részben Péter királyt ismét elűzték a magyarok. Vata állt a felkelés élére, miközben hazatértek Kijevből az idősebbik Vazul fiak: Levente és András. Innen folytatódik az 1046-os esztendő, és a sorozat befejező része.

...

Tovább Szólj hozzá

2017. dec 10.

Csák Máté

írta: beatj
Csák Máté

Morvamező hadvezére, a Habsburgok „megmentője”

A magyarság történelme a 13. század második felében a tatárjárás követően sokat ígérően indult. Az ország fellélegezve a hatalmas véráldozatot kívánó esemény után, az újjáépítéssel, a sebek gyógyításával egy szebb jövőről kezdett álmokat szőni. Ahogy viszont az idő telni kezdett egyre több belpolitikai jellegű nehézség merült fel, a királyi hatalom hanyatlani kezdett, aminek okai elég sokrétűek voltak. Ebben az időszakban IV. Béla uralkodásának második felében a király és a fia, a későbbi V. István közti belharcok gyengítették az országot. Pedig István képében egy igazi harcos „jó” király, egy kiváló hadvezér került a trónra, akinek a korai halálával az ígéretes jövő is elveszett. Az őt követő kiskorú ...

Tovább Szólj hozzá

2017. nov 25.

Cesare Borgia

írta: beatj
Cesare Borgia

„A bosszú hidegen jó”

A keresztény Európa túlélte a Nyugat Római Birodalom bukását. A keresztény egyház pedig, élén a pápákkal a kontinens vezető politikai és szellemi ereje lett. Még saját államot is kapott a pápa a frankok jóvoltából. Az ezt követő évszázadok jelentették a pápaság egyik nagy virágkorát. Királyok, császárok választására voltak befolyással, ha kellett térden csúszva jött egy-egy uralkodó „bűnbocsánatért”. A pápai hatalom a középkor második felében és az újkor kezdetén négy traumát szenvedett el, melyek csökkentették a pápák befolyását és tekintélyét. Az első traumát IV. Fülöp francia király jelentette, mely eredménye lett a pápák avignoni „fogsága”. A második trauma akkor érkezett el, amikor a XV. században ...

Tovább Szólj hozzá

2017. nov 12.

Philopoimén

írta: beatj
Philopoimén

„az utolsó görög”

A görögség egész ókori történelme során mindenféle kihívásokkal tűzdelt mozgalmas életet mondhatott a magáénak. Társadalmi, gazdasági problémák, különböző politikai berendezkedésű városállamok, azaz polisok állandó torzsalkodása és harca szinte a mindennapok része volt. A belső problémák mellé viszont külső fenyegetések társultak, amelyek komoly változásokat generáltak a térség életében. Az első fenyegető veszély keleti irányból igyekezett befolyása alá vonni a szabadságszerető és büszke görögöket, de a perzsák támadásai csak felszították a görögökben lévő energiákat, erőket. Az eredményt ismeri mindenki, a perzsa birodalom megalázó vereséget szenvedett az időlegesen egymással szövetségre lépő polisoktól. ...

Tovább Szólj hozzá

2017. okt 25.

Egy birodalom árnyékában, Magyarország 1038-1051

írta: beatj
Egy birodalom árnyékában, Magyarország 1038-1051

II. Rész

Az előző részben taglaltuk az István halála után kialakult helyzetet, Orseolo Péter első uralkodási időszakát, Aba Sámuelt – a trónon harmadikat – és Magyarország hűbérbe adását a ménfői csatavesztés után a német birodalomnak. Péter második országlásával folytatjuk, majd a Kőrösök mentén Békésben kevésbé békés pogányok dobálnak jámbor papokat a folyókba, mert azok nem beszélnek magyarul.

A régi hibák ismét.

A fehérnek nevezett városban lezajlott tehát Orseolo Péter -az elkergetett velencei dózse fiának – második megkoronázása. Henrik császár nagy pompával, és a színpadias elemeket sem nélkülözve mintegy kibékítette a népet a királyával. Péter pedig egy olyan bűnt követett el, amit soha semmilyen ...

Tovább Szólj hozzá

2017. okt 21.

II. Baszileiosz

írta: beatj
II. Baszileiosz

„ A bolgárölő”

Róma bukása után a Keletrómai Birodalom lett Európa egyik legcivilizáltabb államalakulata. A birodalmat története folyamán többször is „eltemették”, azt gondolták, hogy vége van, de több alkalommal sikerült szinte a sírból visszahozni egy-egy erős császárnak. Az egyik legnagyobb formátumú császár I. Justinianus idején volt a birodalom első fénykora. Egy rövid időre úgy tűnt, hogy a mediterráneum térsége újra egy kézben fog egyesülni. De nagyon hamar vége szakadt az idillnek, jöttek a bajok szinte minden fronton. A belső társadalmi feszültségek mellé hódító kedvű népek tömkelege társult, akik szinte minden égtájból próbálkoztak kihasítani a birodalomból egy-egy szeletet. Erre rátettek egy lapáttal még a bizánciak is mikor ...

Tovább Szólj hozzá

2017. okt 05.

A tizenötödik aradi vértanú

írta: beatj
A tizenötödik aradi vértanú

Kazinczy Lajos honvéd ezredes

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc a magyar történelem egyik legfontosabb, és mindenki által talán leginkább ismert eseményei közé tartozik. A magyar nemzet nem először és nem is utoljára tanúbizonyságát tette szabadságvágyának, melyért nem restelt fegyvert fogni a kezébe. Tette mindezt úgy, hogy a siker esélye az erőviszonyok tudatában nem volt túl magas, de a győzelem olyan csábító lehetőség volt, amelyet nem lehetett figyelmen kívül hagyni. Egyszerűen muszáj volt kiállni a Habsburg hatalommal szemben. Egyfajta Dávid és Góliát harc volt ez, főleg mikor már az orosz beavatkozás is megtörtént, de ekkor Dávid alulmaradt, a túlerő alatt megrogyott a nemzet. A bukás magával hozta a bosszút, mely Haynau tábornok képében ...

Tovább Szólj hozzá